Do hlasování či navrhování můžete pozvat lidi 3 způsoby: 

1. Odkazem, který se vygeneruje v 7. kroku (Shrnutí) a který následně můžete využít např. na webových stránkách, na tištěných letácích, na sociálních sítích, v emailu apod.

2. Pozváním skupiny kontaktů, kterou jste si již vytvořili dříve. 

3) Přímo vložíte e-mailové adresy v kroku 4 (Pozvánky)