Jak vytvořit jednoduché hlasování?

(bez návrhu webu a hlasování)

Hlasování můžete vytvořit nebo upravovat po přihlášení do aplikace na adrese https://org.d21.me/app/.  Příhlásit se může jen člen již založené organizace. Pokud organizace není založena, kontaktujte společnost D21 (info@d21.me).

Krok 1: Vytvoření volby

Nyní se nacházíte v základním nastavení volby. Zadejte příslušný název hlasování a výchozí jazyk volby.

K bodu 4) Papírové hlasování vyžaduje vygenerování a vytisknutí hlasovacích lístků a po odhlasování jejich nascanování do aplikace pro spočítání hlasů.  (viz  Jak realizovat hlasování papírovými lístky?)

 

Krok 2: Vytvoření otázek a odpovědí

Krok 3: Nastavení začátku a konce hlasování

Krok 4: Pozvánka do hlasování

Lidé mohou být informování o spuštění volby prostřednictvím e-mailových pozvánek: manuálně nebo skrze adresář kontaktů. (viz Jak pozvat lidi do hlasování?)

Krok 5: Nastavení ověření hlasujících

V závislosti na typu a důležitosti hlasování, je potřeba nastavit ověření hlasujících. U zásadnějších hlasování doporučujeme využít ověření hlasujících, aby byl celý proces hlasování legitimní. (více viz Jak nastavit ověření hlasujících?)

Krok 6: Doplňující otázky (průzkum)

Volitelnou součástí volby je průzkum, pomocí kterého získáte užitečné informace o vašich voličích. Lze použít již předvybrané otázky nebo vytvořit vlastní. Průzkum mže být nastaven pro hlasující jak povinně, tak volitelně. (více viz Jak připojit průzkum k hlasování?)

 

Krok 7: Shrnutí nastavení hlasování 

Vše je nyní připraveno, aplikace vygeneruje odkaz, pomocí kterého se lidé dostanou do hlasování.

Zkontrolujte, zda je vše v pořádku. Po začátku hlasování není již možné provádět další dodatečné změny.

 

Krok 8: Uložení nebo zveřejnění hlasování