Detailní volba: papírové hlasování

1. Papírové hlasování může být umožněno v nastavení detailní volby. S ním přichází i možnost zabezpečení papírových lístků unikátními PIN kódy. Po umožnění této funkce lze vidět také náhled papírových lístků. 2. Po dokončení a zveřejnění volby lze vygenerovat Vámi určený počet papírových lístků ve formátu .pdf, které si můžete posléze vytisknout Lístky opatřené PIN […]

Read More

Detailní volba: webová stránka

1. Webové stránky hlasování lze nastavit v detailní volbě. Stránka je dostupná na příslušném odkazu hlasování, který naleznete v sekci shrnutí. A. Harmonogram projektu lze upravit v nastavení volbu v sekci načasování B. Hlasující mohou přidávat lastní návrhy, pokud je jim tato funkcionalita umožněna C. Jako správce webové stránky můžete přidávat novinky a jiné zprávy, […]

Read More

Nastavení detailní volby

Detailní volbu můžete vytvoři pouze jako člen organizace. Více o správě členů organizace naleznete zde: nastavení organizačního profilu. 1. Přihlaste se na svůj účet a vyberte danou orgaanizaci 2. V horní liště vyberte detailní volbu 3. Nyní se nacházíte v základním nastavení volby.  Zadejte příslušný název hlasování a výchozí jazyk volby. a) Vytvoření pomocné webové stránky pro […]

Read More

Nastavení rychlé volby

Rychlou volbu použijete v případě, kdy Vám postačuje její omezená funkcionalita. Vytvoření detailní volby naleznete zde: detailní volba. Pro tvorbu rychlé volby je nutné: 1. Přihlásit se a přejít do organizačního profilu Pokud nemáte přístup k žádné organizaci, přejděte na tuto webovou stránku a pokračujte dále dle instrukcí od bodu 3. 2. Pro vytvoření volby zvolte v horní […]

Read More