Verification

Ověření kontaktu V kontaktech zvolit skupinu, pro kterou chci ověřovat kontakty. Více o vytváření skupin kontaktů zde: Kontakty Zaškrtnout ověřování kontaktů Aplikace vygeneruje stránku pro ověřování. Zkopírujte si URL stránky a zavřete dialog. Otevřete konkrétního voliče pomocí tlačítka upravit. Ověřovací kód  – tento kód zašlete svým voličům jak uznáte za vhodné (poštou, mobilem atd.). Tento […]

Read More

Kiosk mode

Kiosk is a special mode of D21 app, it’s useful if you have one PC and lot of voters. First step is to create an advanced poll see How to create advanced poll Now you can start the kiosk mode, you can do it by click on http://www.vote.d21.me/terminal After sign in you will see a list of […]

Read More

Voters Signup widget

Widget pro registraci kontaktů je užitečný nástroj, díky kterému se mohou voliči sami vložit do seznamu kontaktů. Více o kontaktech zde: kontakty. Tvorba widgetu Vyberte skupinu pro kterou chcete vytvořit widget a dejte zobrazit. Klikněte na tlačítko “Budujte svou komunitu” Aktivujte widget (registrační formulář) D21 vám vygeneruje webovou stránku s formulářem. D21 Vám vygeneruje kód […]

Read More

Contacts

Kontakty slouží jako adresář voličů. Voliče lze kategorizovat do skupin a ty pak používat ve volbách. Pro správu seznamů je nutné být přepnut do organizační aplikace. Tvorba seznamu a přidání voličů V horním menu kliknout na “Kontakty” Vytvořit novou skupinu Název skupiny Ověření kontaků – zaškrtněte pokud budete chtít ověřovat kontakty přidané do skupiny. Více o ověřování […]

Read More

End poll now (before the appointed time)

If you want to end the poll earlier than the time you set when you was creating it, you can do it by these simple steps. Sign in into organization app (and select organization) Select the poll you want to end by click on its name You are now in the poll detail. End the poll by click […]

Read More

Create new organization

To create a new organization on D21’s platform, please contact our support team. You can do so by contacting us through email (info@d21.me), or by using the “Contact Us” box at the very bottom of our website’s home screen.

Read More

Create an Advanced Poll

Log in to your organization at org.d21.me Then select your organization 3) Hover over Create a Poll and select Advanced Poll 4) At the first page, fill out the title of the poll, include a main image that will appear on the background of the main page, and any description about the poll 5) Select […]

Read More

Add / remove organization members

First of all you have to be switched to organization app see Switch account. Adding or removing members of an organization can be done in the organization settings (bottom bar – click on name of organization). Tab “Organization members” By filling in the email and roles, and then clicking on “invite”, you can add new members to the organization […]

Read More